Група адвокати, занимаващи се със защита на околната среда, съдят ЕС за предполагаеми опити за ограничаване достъпа до информация и за липса на прозрачност в ЕС, съобщава europe.bg.

На 20 септември ClientEarth заведоха дело срещу ЕК в Общия съд на ЕС в Люксембург, обвинявайки институцията, че не е предоставила достъп до „документи, съдържащи информация, която не е била разкрита по отношение на отрицателните въздействия за климата от широко разпространеното използване на биогорива".

Делото се отнася до противоречиво изследване на използването на биогорива, като четирите групи твърдят, че то е било манипулирано от Комисията.

През месец април Международният научноизследователски институт за политика за храните публикува изследване, което подсказва, че политиката на ЕС по отношение на биогоривата ще намали емисиите на въглероден диоксид. По-късно стана ясно, че изследването се основава на погрешни допускания, включени по искане на енергийния отдел в ЕК.

От Climate Earth заявиха, че са решили да заведат делото, след като били пренебрегнати неколкократните им призиви да видят електронните писма, свързани с направените в доклада промени.

ЕС иска поне 10% от енергията за шосейния и железопътен транспорт през 2020 година да идват от възобновяеми източници, като биогоривата първоначално са приветствани като основна част от стратегията за намаляване използването на изкопаеми горива.

Въпреки това се поставят все повече въпроси. Неотдавна доклад на Световната банка заяви, че политиките на ЕС и САЩ по отношение на биогоривата са довели до това много земи в Африка и в други развиващи се райони да бъдат заети с отглеждане на култури за производство на биогорива, като преди тези земи са били използвани за производство на храни.

Други проучвания показват, че желанието за отглеждане на култури за биогорива е допринесло и за обезлесяването на определени райони.

Адвокатите ще съдят Съвета на министрите за предполагаем отказ за достъп до документи. Става дума за плановете на ЕС да направи преглед на законодателството за „достъп до документи", което е от 2002 година.