Самодоволството поражда корупция.

Това е ключовото послание на Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО) към Съвета на Европа, които в Брюксел представиха годишния си доклад за корупцията през 2018 г., информира "Политико".

Според авторите на доклада възприятието за ниски нива на корупция не трябва да води до самодоволство.

2018-та е мудна година по отношение на антикорупционните действия, според ГРЕКО. Групата, в която участват 48 европейски държави и САЩ, прави оценка на прозрачността сред депутатите, съдиите и прокурорите.

От всички препоръки на Групата само 1/3 са приложени от страните членки през миналата година, което е спад с повече от 40% спрямо 2017 г.

Спадът е предимно заради ниските нива на изпълнение на препоръките в още 9 държави, където е направена оценка. Организацията не прави преглед на всяка страна членка всяка година. Въпреки това 14 държави са поставени в списъка на GRECO със страни, които не са изпълнили препоръките, включително и Дания, която през миналата година оглави Световния индекс за корупция на Трансперънси.

"Няма страна, която да е имунизирана срещу корупция", предупреди председателят на ГРЕКО Марин Мърчела.

"Някои държави са самодоволни, защото имат добри резултати в индексите за възприятие...индексите за възприятие трябва да се приемат много, много предпазливо. Защото те се основават, както се казва и от името, на възприятия, а не на факти", подчерта Мърчела.

Той призова държавите, дори и тези със силна култура на прозрачност, да внесат такава практика и в законодателството.

Според Мърчела спадът през 2018 г. отразява дългосрочна влошаваща се тенденция в антикорупционните действия, предизвикана от промяна на фокуса към политическите партии и депутатите.

Перспективите за 2019 г. са "малко" по-добри, подчерта той.

ГРЕКО, създадена от Съвета на Европа през 1999 г., отбелязва 20 г. през тази година.