В нов доклад за България, публикуван днес, групата за борба с трафик на Съвета на Европа GRETA призовава властите да подобрят достъпа на жертвите на трафик до правосъдие и обезщетения и да осигурят устойчивост на мерките за борба с трафика чрез разпределяне на подходящо финансиране. 

Този трети доклад за прилагането на Конвенцията за борба с трафика на хора в България се фокусира върху достъпа до правосъдие и ефективни средства за защита на жертвите на трафик на хора.

Той също така оценява развитието след публикуването на втория доклад за оценка на GRETA за България през януари 2016 г.

Близо 400 българи - жертви на трафик от началото на 2019 г.

Близо 400 българи - жертви на трафик от началото на 2019 г.

Отбелязваме Европейския ден за борба с трафика на хора

GRETA признава, че е постигнат напредък в някои области, като изменения в Закона за борба с трафика на хора и приемането на първата национална стратегия за борба с трафика на хора за периода 2017-2021 г.

Освен това българските власти отново отвориха двата специализирани приюта за жертви на трафик, управлявани от неправителствени организации, както и откриха специализиран кризисен център за деца жертви на трафик.

GRETA обаче счита, че българските власти трябва да засилят систематичното предоставяне на информация на жертвите на трафик относно техните права, наличните услуги и как да получат достъп до тях.

GRETA също така призовава властите да гарантират, че на жертвите на трафик се назначават специализирани адвокати, които могат да представляват техните интереси през цялото производство.

В топ 5 сме по жертви на трафик, стартира кампания "Има нещо гнило в обявата"

В топ 5 сме по жертви на трафик, стартира кампания "Има нещо гнило в обявата"

Целта е превенция на трудовата експлоатация