387 българи са станали жертви на трафик за първите 9 месеца на 2019 г. Данните бяха съобщени на пресконференция, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора по повод Европейския ден за борба с трафика на хора.

Проф. Николай Проданов, зам.-министър на правосъдието и зам.-председател на Националната комисия, посочи, че според последния доклад на ЕК 20 532 мъже, жени и деца са били регистрирани като жертви на трафик на хора в ЕС в периода 2015—2016 г.

От българите, станали жертви на трафик, 258 са трафикирани с цел развратни действия, 56 - с цел принудителен труд, а 51 от случаите са спрямо бременни жени с цел продажба на новородено.

По данни на секретаря на Националната комисия за борба с трафика на хора Камелия Димитрова се наблюдава спад на непълнолетните лица, станали жертва на трафик. Тя обясни, че по тази причина усилията по превенция на комисията са насочени по линия на трафик с цел сексуална и трудова експлоатация. По нейни думи през 2018 г. са били обхванати над 30 000 души.

Гръцко НПО алармира за експлоатирани българчета в Солун

Гръцко НПО алармира за експлоатирани българчета в Солун

Принуждават ги със заплахи да продават цигари и дрога

България е сред страните в Европейския съюз, участващи в най-много съвместни екипи за разследване на трафик на хора, а постигнатите резултати са високо оценявани в различни доклади и анализи на утвърдени европейски агенции като Европол и Евроджъст, изтъкна зам.-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов.

От своя страна зам.-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Мариела Личева посочи, че превенцията на насилието и всички форми на експлоатация, злоупотреба и трафик на деца, както и оказването на защита, подкрепа и реинтеграция на жертвите са сред водещите приоритети в държавната политика за закрила на детето.

Тя съобщи, че за първото полугодие на тази година в Държавната агенция за закрила на детето са били регистрирани 16 такива случая.

На пресконференцията стана ясно и че от началото на годината до октомври в приютите на Комисията защита са получили 18 души, от които трима мъже, десет жени и пет деца, които са били настанени заедно с майките си.

Децата, младите жени и хората с по-ниска интернет култура са обект на трафик на хора

Децата, младите жени и хората с по-ниска интернет култура са обект на трафик на хора

Ако сте в беда в чужбина, потърсете полицията, дори да нямате документи, съветват от Комисията