Договореното между Великобритания и Европейския съюз споразумение за напускане на Общността съдържа няколко изключително спорни положения, които трудно ще бъдат приети от поддръжниците на Брекзит.

Съгласуваният документ е от 585 страници.

Тереза Мей заплашена от вот на недоверие

Тереза Мей заплашена от вот на недоверие

Проектът на споразумението за Брекзит не отговоря на обещанията на Мей.

"Гардиън" представя някои от точките, които могат да създадат сериозни проблеми на премиера Тереза Мей при разискването и гласуването на сделката в парламента:

"Мрежата за сигурност" за избягване на "твърда" граница между Ирландия и Северна Ирландия

В проекта на споразумението се казва, че двете страни ще положат максимални усилия да договорят бъдещо търговско споразумение шест месеца преди да приключи преходният период през декември 2020 г. Но ако това не се случи, Великобритания и ЕС могат "съвместно да удължат преходния период" за неопределен срок. В противен случай "мрежата за сигурност" ще влезе в сила. "Мрежата за сигурност", която съдържа "единна митническа територия между ЕС и Великобритания", ще се прилага от края на преходния период, освен ако не бъде постигнато споразумение.

Единната митническа територия ще покрива всички стоки освен рибните продукти и ще включва ангажименти за равни условия и прилагане на механизми, за да се гарантира честна конкуренция между ЕС и Обединеното кралство. Ще има немитнически проверки върху някои стоки, преминаващи между Северна Ирландия и останала Великобритания, които няма да се приемат от Демократичната юнионистка партия, тъй като тя е категорично против различно отношение към Северна Ирландия.

В споразумението се споменава, че за да се напусне "мрежата за сигурност", едната от двете страни трябва да уведоми другата и да посочи причините. След това в рамките на 6 месеца съвместна комисия трябва да обсъди казуса, а след това двете страни трябва да постигнат споразумение за прекратяване ефекта на механизма. Това означава, че Великобритания не може да напусне "мрежата за сигурност" едностранно.

Тази част от споразумението трудно ще се приеме от поддръжниците на Брекзит, тъй като те постоянно настояват, че Великобритания трябва да напусне митническия съюз, за да може да преговаря за споразумения за свободна търговия с останалия свят.

Равни условия

В проекта на споразумението се казва, че според договореностите за Северна Ирландия и Ирландия Великобритания трябва да поеме ангажимент за конкуренция с ЕС при равни условия, включително при отпускане на държавна помощ, при покриване на стандартите на пазара на труда, за околната среда и данъците.

Брюксел иска "динамично съответствие", което ще задължи парламента на Великобритания да прилага регулациите на ЕС, приети след Брекзит. Обединеното кралство също така трябва да приеме три данъчни директиви на ЕС - обмен на данъчна информация, данни за инвеститорските фирми и Кодексът за поведение при данъчното облагане.

Също "нерегресивни клаузи" ще попречат на Лондон да занижи стандартите в социалната сфера, пазара на труда и околната среда.

Много от тези изисквания са недопустими за поддръжниците на Брекзит, тъй като те очакват напускането на ЕС да открие възможност за намаляване на данъците и по-малко регулирана икономика като Сингапур.

Бъдещо търговско споразумение

Този въпрос е още по-озадачаващ за поддръжниците на Брекзит. Бъдещите отношения, които според двете страни изискват още много работа, но целта е да се постигне по-тясно партньорство в областта на услугите (включително финансовите услуги), инвестициите и сътрудничеството по сектори, например в транспорта, ще "изградят единна митническа територия, предвидено в споразумението за напускане".

Рибарството

ЕС многократно заяви, че ще позволи британски тарифи за износ на морска храна и безквотен достъп до пазарите на Общността в замяна на реципрочно споразумение, което ще позволи на европейските рибари да работят в британски води.

Този потенциално взривоопасен казус е отложен: в споразумението за напускане се казва, че само ЕС ще налага тарифи върху рибата, докато не бъде сключено отделно споразумение за достъп на европейците до британските води.

Управлението

След приключване на преходния период споразумението за напускане на ЕС ще бъде контролирано от структура, базирана на съвместна комисия, която ще взема решения с взаимно съгласие. Решенията ще бъдат задължителни.

Споровете ще се разрешават от петчленна арбитражна комисия. Но всеки казус, свързан със законите на ЕС, трябва да бъде решаван в европейските съдилища. Това също ще вбеси поддръжниците на Брекзит, които искат да си "върнат контрола над нашите закони".

Финансовите пазари

Още една потенциално спорна клауза. Според договореностите на финансовия център в Лондон се дава само базов достъп до пазарите на ЕС, подобен като този, който получават американските и японските компании. Ще се основава на съществуващата система на ЕС за достъп до финансовия пазар.