На 13-и февруари се отбелязва като Световен ден на радиото.

Първоначалната идея за създаването на такъв ден е на Испанската радиоакадемия и е внесена за обсъждане в ЮНЕСКО - организацията за образование, наука и култура на ООН. След няколкогодишни проучвания и дебати се определи датата 13-и февруари - рождената дата на радиостанцията на Организацията на обединените нации през 1946 г. Световния ден на Радио има за цел да се повиши информираността за значението на радио, насърчаване на лицата, отговорни за взимането на решения за предоставяне на достъп до информация чрез радио и подобряване на работата в мрежа и международното сътрудничество между радио- и телевизионни оператори.

Радиото е медията, без която не можем, която завинаги промени общуването между хората. Независимо кога, как и къде слушате радио – сутрин преди работа, докато пътувате или вечер преди да си легнете. Независимо дали го слушате със стария транзистор или радиоточката, през компютъра или телефона си, в къщи или в колата си - радиото неизменно е част от нашето ежедневие. То винаги е редом с нас.

 Още от своето създаване радиото се доказва като най-бързото, най-доброто и най-достъпното средство за социално общуване. Радиовълните преодоляват границите, разстоянията и свободно достигат до всеки и навсякъде. Много технически новости са навлезли през годините, много са хората, допринесли за да стане радиото това, което е днес – медията, без която не можем. Затова е време да изкажем своята любов и признателност на глас! И каква по-добра идея от тази да установим дата, на която да празнуваме Световния ден на радиото!

Новият световен ден на радиото ще бъде отбелязан от всички големи радиооператори. Би-Би-Си, Гласът на Русия, Радио Франс Ентернасионал, Радио Испания, Международното радио на Китай, Радио Монте Карло Дуалия и Радио Ориент ще излъчат програма от седалището на ЮНЕСКО по повод Световния ден на радио, на 13 февруари.

Радио е най-универсалната среда, използван от 95% от населението на света. Изискващи относително евтина и проста технология, радиопредаванията достигат до най-отдалечените и изолирани общности. Интернет и мобилните технологии разширяват достъпността на радиото и увеличават потенциала му. Според Международния съюз за далекосъобщения, 75% от домакинствата в развиващите се страни притежават най-малко един радиоприемник.