Комитетът на ЕС за здравна сигурност постигна съгласие по общ списък на бързите антигенни тестове за COVID-19.

Също така има съгласие за подбор от тестове, чиито резултати държавите членки взаимно ще признават, като ще има общ стандартизиран набор от данни, които да бъдат включени в сертификатите за резултати от тестовете за COVID-19.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду заяви, че "бързите тестове за антигени са от решаващо значение за забавяне разпространението на COVID-19 и следва да бъдат част от цялостния ни отговор на пандемията".

"Ако трябва да се изискват или препоръчват отрицателни тестове за COVID-19 за каквато и да е дейност, от съществено значение е те да бъдат взаимно признавани и да водят до получаването на сертификати, признати в целия ЕС. Това е от съществено значение, особено в контекста на пътуванията. Нашите граждани се нуждаят от яснота и предвидимост."

Съвместният изследователски център (JRC) понастоящем е в процес на актуализиране на своята база данни за медицинските изделия за диагностика на COVID-19 с цел интегриране на цялата информация относно бързите антигенни тестове, събрана и одобрена от Комитета за здравна сигурност.

Германия предвижда безплатни тестове за всички граждани от март

Германия предвижда безплатни тестове за всички граждани от март

Шпан: Ако е необходимо - малък принос от 1 евро