Европейската комисия стартира портал на ЕС за оперативна съвместимост - първите приложения за проследяване на контактите и предупреждаване вече са свързани с общоевропейската система. Това е част от усилията на държавите в борбата с коронавируса.

След успешна пилотна фаза системата започва да функционира с първата серия национални приложения, които вече са свързани чрез тази услуга: Corona-Warn-App (Германия), COVID tracker (Ирландия) immuni (Италия). Тези приложения са изтеглени от общо около 30 милиона души, което съответства на две трети от всички изтеглени приложения в ЕС.

Шест държави от ЕС тестват трансгранични приложения за следене на Covid-19

Шест държави от ЕС тестват трансгранични приложения за следене на Covid-19

Чехия, Дания, Германия, Ирландия, Италия и Латвия започнаха да изпитват новите връзки

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви, че "приложенията за проследяване и предупреждаване във връзка с коронавируса могат успешно да допълнят други мерки, като например засиленото тестване и ръчното проследяване на контактите. На фона на нарастващия брой на случаите на коронавирус приложенията могат да играят важна роля за прекъсване на веригите на предаване на вируса."

Повечето държави членки решиха да въведат приложения за проследяване на контактите и предупреждаване с цел борба срещу коронавируса. Общо 20 приложения, основаващи на децентрализирани системи, могат да бъдат оперативно съвместими чрез портала. Те се свързват с портала, като се следва протокол, предвиждащ няколко теста и проверки, както и актуализация на всяко приложение. Втората група приложения ще бъде свързана следващата седмица. След това се очаква към системата да се присъединят eRouška (Чехия), smitte stop (Дания), Apturi COVID (Латвия) и Radar Covid (Испания), а през ноември ще се включат и други приложения. Данни за участващите държави членки са публикувани на специална уебстраница.

Порталът осигурява безпрепятственото функциониране на приложенията отвъд националните граници. Това означава, че потребителите ще трябва да инсталират само едно приложение, дори когато пътуват в друга участваща европейска държава, и ще могат да се възползват от проследяването на контактите и получаването на предупреждения както в собствената си държава, така и в чужбина. Сървърът на портала позволява количеството на обменяните данни да бъде сведено до минимум. Той ще осигурява по ефективен начин обмена на произволни идентификатори между националните приложения. С изключение на произволните ключове порталът няма да обработва никаква друга информация, генерирана от приложенията: обменяната информация е псевдонимизирана, криптирана и се съхранява само докато е необходима за проследяване на инфекциите. Тя не позволява идентифицирането на отделни лица, нито проследяването на местоположението или движението на устройствата.

Порталът е устроен съгласно споразумението между държавите членки относно техническите спецификации за осигуряване на безопасен обмен на информация между националните приложения за проследяване на контактите и предупреждаване, като се базира на децентрализирана архитектура. Системата беше разработена и създадена за по-малко от два месеца от T-Systems и SAP и ще бъде управлявана от центъра за електронно обработване на данни на Комисията в Люксембург.