Продължава модернизацията на ядрените оръжия, но изгледите за контрол над въоръжението са мрачни. Това се казва в новия годишник на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (СИПРИ), в който се прави оценка на сегашното състояние на въоръжението, разоръжаването и международната сигурност.

Ключово открие е, че въпреки че като цяло има понижение на броя на ядрените бойни глави през 2019 г., всички държави, които притежават атомни оръжия, продължават да модернизират ядрените си арсенали.

Деветте ядрени държави - САЩ, Русия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израел и КНДР - заедно притежават 13 400 ядрени оръжия към началото на 2020 г. Това означава, че държавите са намалили тези оръжия за масово унищожение от 13 865 в началото на 2019 г. 3720 ядрени оръжия в момента са на разположение на оперативни сили и близо 1800 от тях са подготвени за използване.

Спадът на общия брой на ядрените оръжия по света през 2019 г. предимно се дължи на унищожаването на изтеглени от Русия и САЩ ядрени оръжия. Двете държави притежават над 90% от всички ядрени оръжия по света. Намаляването на стратегическите ядрени сили на Русия и САЩ, изисквано от Нов СТАРТ (Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия от 2010 г.), е завършено през 2018 г. и 2019 г. силите на двете страни остават под ограниченията, заложени в договора.

Нов СТАРТ ще престане да действа през февруари 2021 г., ако двете страни не се съгласят да го удължат. Обсъжданията за удължаване на Нов СТАРТ или преговорите за нов договор не са довели до напредък през миналата година. Това частично се дължи на факта, че САЩ настояват Китай да се присъедини към преговори за намаляване на ядрените оръжия, което обаче Пекин отхвърля.

"Задънената улица около Нов СТАРТ и разпадането на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обхват от 1987 г. през 2019 г. показват, че ерата на двустранните споразумения за контрол над ядрените оръжия между Русия и САЩ може би приключва. Изгубването на ключови канали за комуникация между Русия и САЩ, които имат за цел насърчаване на прозрачност и предотвратяване на погрешно схващане за позициите на техните ядрени оръжия и възможности може потенциално да доведе до нова надпревара в ядреното въоръжаване", предупреди Шанън Кийл, директор на Програмата за ядрено разоръжаване, контрол над оръжията и неразпространението.

Русия и САЩ разшириха програмите си за подмяна и модернизация на ядрените бойни глави, ракети и стратегически бомбардировачи, както и местата за производство на ядрени оръжия. Двете държави също дават нова разширена роля на ядрените оръжия в техните военни планове и доктрини, което бележи значителна промяна в тенденцията след Студената война към постепенна маргинализация на ядрените оръжия.

Ядрените арсенали на другите ядрени държави са относително малки, но тези държави разработват и разполагат нови оръжейни системи или имат намерение да го направят. Китай е в процес на голяма модернизация на ядрения си арсенал. За първи път разработва така наречената ядрена триада, която включва ядрени бомбардировачи и ядрени ракети със сухоземно и морско базиране. Индия и Пакистан бавно увеличават размера и разнообразието на ядрените си сили, докато КНДР продължава да приоритизира ядрената програма като основен елемент от стратегията си за национална сигурност. Въпреки че КНДР си наложи мораториум върху тестване на ядрени оръжия и далекобойни балистични ракети през 2019 г., през годината проведе изпитания на балистични ракети с по-малък обсег, включително и няколко нови системи.

51-ият годишник на СИПРИ разкрива продължаващо влошаване на условията за поддържане на международна стабилност. Това частично е в резултат на задълбочаваща се криза с контрола над ядрените оръжия.

СИПРИ отчита и ниски нива на прозрачност по отношение изнасянето на данни за ядрените възможности на държавите.

Country

Deployed warheads*

Other warheads**

Total 2020

Total 2019

USA

1 750

4 050

5 800

6 185

Russia

1 570

4 805

6 375

6 500

UK***

120

95

215

200

France

280

10

290

300

China

320

320

290

India

150

150

130-140

Pakistan

160

160

150-160

Israel

90

90

80-90

North Korea

..

(30-40)

(30-40)

(20-30)

Total

3 720

9 680

13 400

13 865