България – политически стабилна страна, европейски премиер за съвместна работа на институциите в полза на гражданите, независимо от политическите различия. Това послание президентът Георги Първанов отправи към деловите среди в Ню Йорк, с които се срещна в рамките на официалното си посещение в ООН.

Джорд Сорос ще продължи да развива проектите си в българското образование и по-специално, програмите за ромските деца. Да помагат на България за постигането на икономически напредък и успешна интеграция в НАТО и Европейския съюз обещаха и представителите на Американската еврейска лига.

Президентът Първанов изложи българските аргументи за членство в Алианса и ЕС и поиска те да бъдат подкрепени от еврейското лоби по света. Конкретно от американските евреи той поиска помощ за активизиране на търговско-икономическите отношения и инвестициите.

България трябва по-активно да се рекламира, за да привлече сериозни капитали и да постигне икономически ръст, посъветва професор Джефри Сакс. Българският президент обеща да обсъди темата с икономическите си съветници.

Интересни предложения за това, как да привлечем свободните американски капитали, президентът Първанов получи и на срещата с Българския “Уолстрийт” клуб. Данъчни облекчения за инвеститорите, сигурни митници и повече гъвкавост при изготвянето на икономически проекти са първите стъпки, според успелите българи в Ню Йорк. Те представиха своите усилия при изграждането на американско-българска камара, която има амбициите да внедрява подготвени мениджъри в българската икономика.