АЕЦ - вход Двудневно национално практическо учение "Защита 2002" започва в Козлодуй, съобщиха от Държавна агенция "Гражданска защита".

Темата на учението е "Дейност на органите за управление и провеждане на мероприятия за защита на населението и националното стопанство при авария в АЕЦ "Козлодуй" ".

Събирането на информация и подготовката на мерки за защита на населението ще отработят теоретично участниците в учението - Щабът на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет, Постоянните комисии на Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната, Агенцията за ядрено регулиране, Държавната агенция "Гражданска защита", Националния институт по метеорология хидрология към БАН, БЧК и постоянните комисия на няколко областни града.

Утре в Дома на енергетиката в Козлодуй ръководителите на учението - председателят на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи министър Неджет Моллов, председателят на "Гражданска защита" инж. Никола Николов, заместник-министърът на здравеопаването д-р Любомир Куманов, председателят на Агенцията по ядрено регулиране Емил Вапирев и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" инж. Йордан Костадинов, ще представят извършените щабни дейности и ще обявят предстоящите практически демонстрации.

Предвиждат се извършване на евакуация, херметизиране на помещения и други практически дейности в случай на авария.

Ще бъде представена работата на Сборен евакуационен пункт в Козлодуй, както и на контролно-пропускателни пунктове в Монтанска и Врачанска области.