1426 незаконни сметища и 440 локални замърсявания са открити при проверка на прокуратурата - Върховна административна прокуратура, която е възложила на кметовете на основание чл. 145 ал. 1 т. 1 от Закона за съдебната власт

Преобладаваща част от замърсяванията са причинени от изхвърляне на строителни и битови отпадъци на нерегламентирани места. В голяма част от случаите извършителите на нарушенията не са установени, поради което не са предприети действия по санкционирането им.

Ревизоро има списък с имена на консултанти, изнудващи кметове за сметищата

Ревизоро има списък с имена на консултанти, изнудващи кметове за сметищата

По думите му много хора се представяли за Господ

Съставени са 141 акта за установяване на административни нарушения, издадени са 45 наказателни постановления и 48 фиша

След проверката от Върховна административна прокуратура (ВАП) предлагат на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) да засили контрола по отношение на премахването на незаконните сметища и за санкциониране на виновните лица.

След проверките прокуратурите в страната са отправили 27 предложения до кметове на общини за премахване на съществуващи незаконни сметища или за засилване на упражнявания контрол с оглед недопускане на нови.

Започват проверки за незаконни сметища и за проводимостта на реките

Започват проверки за незаконни сметища и за проводимостта на реките

Такава заповед издаде министър Емил Димитров

Образувани са три досъдебни производства - 2 в района на Окръжна прокуратура-Пловдив и 1 в Окръжна прокуратура-Ловеч.

В някои случаи контролните органи са предприели необходимите действия - съставени са 351 констативни актове и 4 броя протоколи за предупреждение, с които към нарушителите са отправени 487 предписания. Последните са насочени към премахване на сметищата и замърсяванията и вземане на последващи мерки - поставяне на забранителни табели, осигуряване на контейнери за отпадъци, осигуряване на видеонаблюдение.

В резултат на отправените предписания са почистени 370 незаконни сметища и 122 замърсявания. По отношение на всички останали са предприети действия по почистване по график, съобразен със съществуващата извънредна епидемиологична обстановка.

33 пъти са горели сметища от началото на годината

33 пъти са горели сметища от началото на годината

Само за седмица са пламнали 1 200 пожара

ВАП продължава да следи действията във връзка с незаконните сметища, като разпореди на териториалните прокуратури да осъществят контролни проверки, които да установяват дали се спазват съответните графици за почистване на замърсяванията, както и колко от незаконните сметища са премахнати на практика.