15 регионални ВиК оператора ще получат през 2023 г. по-малко увеличение на цените на ВиК услугите в сравнение с одобрените цени в техните бизнес планове. За шест от тези дружества действащите към момента цени дори ще бъдат намалени. За 5 регионални дружества пък се предлага по-високо увеличение спрямо одобрените цени на ВиК услуги - в областите Варна, Плевен, Русе, Смолян и Стара Загора.

Това се предвижда е доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и проект за промяна на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г, разгледани на открито заседание и обществено обсъждане на 6 декември, съобщиха от регулатора.

Цената на водата ще се изчислява по нова схема

Цената на водата ще се изчислява по нова схема

Създава се структура, регулираща ВиК услугите, която ще се отчита пред НС

По закон след третата и след петата година от приемането на бизнес плановете на ВиК дружествата КЕВР трябва да ги актуализира утвърдените тях цени на услугите за следващата година, като отчита инфлацията и изпълнението на заложеното в плановете. В края на 2020 г. комисията е отчела степента на изпълнение на одобрените бизнес планове след третата година на регулаторен период 2017-2021 г. и е изменила одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. Със сегашната процедура регулаторът отчита изпълнението на одобрените бизнес планове през останалите две години от предишния регулаторен период - 2020 г. и 2021 г. През 2022 г. е извършен цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2020-2021 г. При промяната на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в техните бизнес планове, както и изпълнението на единните показатели за ефективност.

Изплатиха всички компенсации за ВиК дружествата заради скъпия ток през май и юни

Изплатиха всички компенсации за ВиК дружествата заради скъпия ток през май и юни

Средствата са в размер на 16 млн. лева

КЕВР контролира изпълнението на параметрите в бизнес плановете, тъй като в тях е заложен ангажиментът клиентите да получават качествена услуга срещу определената цена. Всяко неизпълнение на показателите от бизнес плана е нарушение на този ангажимент и води до съответната промяна в цената.

Предлаганите промени на цените за 2023 г. са според актуалната индивидуална оценка за резултатите от дейността на всеки отделен ВиК оператор с одобрен бизнес план. ВиК операторите, които са поели в бизнес плановете си конкретни ангажименти, но качеството на услугите им е влошено и обещаните инвестиции не са изпълнени, се санкционират и се намаляват одобрените им цени за 2023 г. За дружествата, които са доказали високо изпълнение на заложените цели, одобрените цени се увеличават.

Няма система за превантивна подмяна на старата ВиК мрежа у нас

Няма система за превантивна подмяна на старата ВиК мрежа у нас

Ремонт обикновено се прави едва след възникнал проблем

В откритото заседание участваха представители на ВиК дружества от цялата страна, а в общественото обсъждане се включиха от МРРБ, омбудсманът Диана ковачева, браншовите синдикати на КНСБ и КТ "Подкрепа", Българската асоциация по водите, Съюзът на ВиК операторите, "Изправи се.бг" и от община Бургас.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат в КЕВР писмени становища по проекта за решение за изменение на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услуги за 2023 г. Окончателно решение ще бъде прието на закрито заседание на КЕВР на 30 декември 2022 г.

Заради промяна на проект 2004-2005 г. Омуртаг няма алтернатива за водата

Заради промяна на проект 2004-2005 г. Омуртаг няма алтернатива за водата

19 км водопровод нямат Акт 15 и 16 и не се експлоатират