Изплатени са и последните 16 млн. лв. за компенсации на ВиК дружествата заради поскъпването на тока през май и юни, съобщават от Министерството на регионалното развитие.

Програмата за компенсиране на непредвидените разходи на водните дружества беше одобрена през март, като общият размер на средствата за компенсиране от 46 млн. лв. бяха осигурени по бюджета на Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

Компенсациите на ВиК операторите за двата месеца трябваше да бъдат изплатени най-късно до края на годината. Необходимите средства за всяко дружество бяха установени след определяне на разликата между разходите на електроенергия за май и за юни, доказани със съответните документи и предварително разчетените и заложените в цените им разходи при предоставяне на ВиК услугите, одобрени от независимия регулаторен орган.

От МРРБ посочват, че целта на програмата е била да надгради мярката за компенсиране с фиксирана сума на 1 MWh за всички стопански субекти. Прилагането ѝ се наложи, за да компенсират водните дружества загубите заради поскъпналия ток на свободния енергиен пазар.

МРРБ стартира програма за компенсация на ВиК дружествата заради скъпия ток

МРРБ стартира програма за компенсация на ВиК дружествата заради скъпия ток

Компенсациите ще се изплащат в срок до 30 юни 2022 г.