Общо над 20 000 служители на Министерство на вътрешните работи ще участват в охраната на 7 026 места с 11 983 секции на територията на цялата страна. Това заяви заместник-директорът на Главна дирекция "Национална полиция" старши комисар Тодор Гребенаров на брифинг, посветена на организация, опазването и законосъобразността на предстоящите парламентарни избори на 4 април.

Около 1 500 служители на МВР са карантинирани и по всяка вероятност няма да участват на изборите. В МВР е изграден щаб, който работи съвместно с всички институции, ангажирани с изборите. Гражданите могат да поддават сигнали за нарушение на обществения ред по време на изборите, такива сигнали могат да бъдат подавани и в районните управления. В МВР е създадена аналитична група, която обобщава всеки ден резултатите. Към момента има подадени 144 сигнала за нарушение на изборните правила, по 163 преписки се извършват предварителни проверки, образувани са 14 досъдебни производства, задържаните лица са 34, а общо профилактираните лица са 1053 и са предупредени писмено с протокол.

Как се гласува машинно - в три стъпки

Как се гласува машинно - в три стъпки

ЦИК направи публична демонстрация

Към настоящия момент е извършено охранително и противопожарно обследване на трите печатници, които изготвят материалите за изборите, логистичните бази, където се съхраняват машините за гласуване, всички РИК-ове, плюс местата в общините, където ще се съхраняват книжата и материалите до 3 април. Утре, от 12 до 17 часа, предстои машините за гласуване да се придвижат до областните центрове. Всички секции, които имат над 299 избиратели, следва да имат машини, а общата бройка на машините са 9394. Общо 279 направления и маршрути ще бъдат с полицейски съпровод и охрана - така машините ще бъдат доставени до секциите. В събота ще бъде направен съпровод и охрана на изборните секции до местата, където трябва да се получат изборните книжа и материали.

Три дни преди изборите машините за гласуване имат сертификат

Три дни преди изборите машините за гласуване имат сертификат

В съобщението изрично се посочва, че проверката не се включва организационни дейности, които се извършват от изборната администрация

Определени са 409 подвижни секции за трудноподвижни хора, за да могат да гласуват. Към момента към областните дирекции са подадени искания за охрана в 88 секции в ковид болници и 185 подвижни ковид секции. След приключването на изборния ден дейността на служителите на МВР продължава със съпровод и охрана на бюлетините до съответната РИК и транспортирането на машини от областните центрове в логистичния център. Категорично забранено е полицаите да действат самостоятелно. Всички служители са запознати със здравния протокол и са осигурени с индивидуални средства за защита.

Цветомир Панчев, заместник-директор на Български документи за самоличност, заяви, че е създадена организация за ускорено издаване на лични карти. Само за месец март са издадени над 125 000 лични карти, като в сравнение с предходните избори издадените лични карти са два пъти повече. Само за 30 и 31 март са издадени 326 броя удостоверения, като служителите в центровете ще работят и на 3 и 4 април. Издаването на удостоверения за лични документи са утвърдени от ЦИК, за да може гражданите по-лесно да бъдат идентифицирани и да гласуват. Те се издават само след прието заявление за издаване на лична карта и цифрово заснемане на лицето. За издаване на удостоверението не се дължи такса и ще се издава само във връзка с идентификацията на изборния ден. Гражданите ще могат да гласуват с изтекли по време на извънредното положение лични документи.

Комисар Георги Толин началник на отдел Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението заяви, че от началото на месец март към настоящия момент на територията на цялата страна е извършена проверка на 6 923 обекта, в които ще се провеждат изборите. При тези проверки особено внимание е обърнато на условията за пожарогасене и успешна евакуация на сградите. Връчени са 388 броя противопожарни предписания.

Пожарникарите са участвали в инструктажите за изборите, като общо инструктирани са 4 500 души. Инструктажите за изборите продължават. Общо 1944 броя пожарникари също ще помагат на полицаите в охраната на изборите.