Българската търговско-промишлена палата извърши допитване до своите членове, във връзка след законовите промени за наемането на хора с увреждания. 62% от фирмите са назначили хора с увреждания.

Припомняме, че на 6 юни 2019 г. стана ясно, че работодателите ще могат да получават до 10 хиляди лева, за да приспособят работно място за човек с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Малко над 20% е делът на анкетираните, които са освободени от задълженията да наемат хора с увреждания. Около 14% от работодатели в анкетата съобщават, че не са наясно дали изпълняват задълженията си да назначават хора с увреждания, защото заетите не са трябва да декларират това обстоятелство.

13 000 безработни започват работа през 2020 г.

13 000 безработни започват работа през 2020 г.

Правителството одобри Националния план за действие по заетостта

Анкетата на БТПП показва, че наемането на хора с увреждания от бизнеса става основно чрез директен контакт с лицата - точно 50% от фирмите са отговорили така. При 9% са съдействали сдружения на хора с увреждания, а при 25% Бюрата по труда са осигурили връзката.

Понякога заетостта на хора с увреждания предполага оборудването на специални работни места, а резултатите от анкетата показват, че 28% от фирмите разполагат с такива. Над половината от участващите съобщават, че дейността им не позволява обособяване на специализирани места. Само 8% са посочили, че макар да имат адаптирани места, няма кандидати, които да назначат.

Всяка десета компания е отбелязала, че не разполага със допълнителни средства, за да инвестира и да обособи специални работни места за хора с по-тежки увреждания.

Компаниите виждат три основни фактора, които пречат повече хора с уреждания да имат трудова реализация: липсата на адаптирани работни места, недостъпността в градската среда и липсата на подкрепа и насърчаване от обществото.

20% от компаниите ще търсят работници

20% от компаниите ще търсят работници

Следващите 12 месеца на работодателите ще търсят около 90 000 души с висше образование

От друга страна, членове на БТПП предлагат и нормативни промени в Наредба № РД 07-6/20.06.2019 г. за специализираните предприятия на хората с увреждания - например да има възможност авансово да се ползват средствата от осигурителни вноски на работодатели, които предстоят да бъдат възстановени от държавата.

Предвид това, че хората с увреждания често ползват болнични, първите три дни, които сега се плащат от работодателите, изцяло да бъдат заплатени от държавното осигуряване - стъпка, която трябва да бъде предприета като цяло за всички осигурени лица.

Участвалите в анкетата посочват различни мерки, които да спомогнат за трудовата ангажираност на хората с увреждания, като фокусът им е върху положителни стимулиращи, а не към глоби. От важно значение е подобряване на квалификацията и образованието на хората с увреждания, като по този начин ще се разширят и възможностите за работа от дистанция.

Агенцията по заетостта подкрепи мечтите на 83 младежи в неравностойно положение

Агенцията по заетостта подкрепи мечтите на 83 младежи в неравностойно положение

За седма поредна година тя се включи в инициативата на президента

Фирмите посочват, че ще бъде полезно ако има електронни платформи за връзка между работодатели и хора с увреждания, желаещи да работят. Също е важно да се засили активността на неправителствените организации в търсене на възможности за работа и