По данни на Националния статистически институт се наблюдава ръст със 7.5% на превозените товари през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение с предходното тримесечие.

Има и увеличение и на извършената работа - със 17.0%

Превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) също нарастват спрямо второто тримесечие на 2020 г., съответно с 43.4 и 35.5%

По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2019 г. се увеличават както превозените товари, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт. Същевременно и през третото тримесечие на 2020 г. е отчетен спад при превозените пътници (с 25.9%) и извършената работа (с 44.8%) от пътническия транспорт спрямо същото тримесечие на предходната година.

През третото тримесечие на 2020 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 29 925.1 хил. т, или с 6 639 хил. т повече спрямо третото тримесечие на 2019 г. като спад от 36.8% е отчетен само при превозените товари от тръбопроводния транспорт. Извършената работа също се увеличава спрямо съответното тримесечие на 2019 г. и достига 9 325.3 млн. тонкилометра.

Новите COVID-мерки не трябва да ограничават движението и транспорта, смята Желязков

Новите COVID-мерки не трябва да ограничават движението и транспорта, смята Желязков

По думите му няма мек и твърд локдаун, има мерки

Превозените товари от речния и морския транспорт, които през третото тримесечие на 2020 г. са извършвали само международни превози, се увеличават с 6.7% спрямо третото тримесечие на 2019 г., в резултат на по-голямото количество превозени товари както от речния, така и от морския транспорт.

Същевременно извършената работа, измерена в тонкилометри, бележи спад от 12.6% спрямо съответния период на 2019 година. При речния транспорт намалението е с 15.7% и се дължи на по-малкото средно превозно разстояние.

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през третото тримесечие на 2020 г. е 81 484.7 хил., или с 27.2% по-малко спрямо същия период на предходната година.Спад е отчетен както при железопътните, така и при автомобилните превози, съответно с 18.0 и 27.7%. Извършената работа също намалява с 46.7% и достига 1 795.7 млн. пътниккилометра.

През третото тримесечие на 2020 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава спад както на превозените пътници, така и на извършената работа, съответно с 14.0 хил. пътници (30.2%) и 893.2 хил. пътниккилометра (27.1%). Намалението се дължи на по-малкия брой превозени пътници от речния и морския транспорт.

С близо 10% се е увеличил оборотът в транспорта за последните 3 месеца

С близо 10% се е увеличил оборотът в транспорта за последните 3 месеца

Най-голям ръст се наблюдава при "Воден транспорт" и "Сухопътен транспорт"

През периода юли - септември 2020 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 48 828.0 хил. пътници, или с 23.7% по-малко спрямо същия период на 2019 година. Намаление се наблюдава при всички видове градски транспорт, като най-голям спад е регистриран при превозите на метрото - 28.4%.

Извършената работа също намалява с 25.3% и достига 242.4 млн. пътниккилометра.