С 9.5% се е увеличил оборотът в транспорта за последните 3 месеца спрямо второто тримесечие на 2020 година. Това посочват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям ръст се наблюдава при "Воден транспорт" и "Сухопътен транспорт", съответно с 15.5 и 14.1%. Намаление е регистрирано само при "Въздушен транспорт" (16.8%).

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" се увеличава със 7.3% спрямо второто тримесечие на 2020 година. Най-съществено нарастване е отчетено при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (29.6%) и "Издателска дейност" (22.6%).

При други бизнес услуги се наблюдава увеличение спрямо предходното тримесечие при повечето дейности. Най-значителен ръст е регистриран при "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - със 127.0%, и "Рекламна дейност и проучване на пазари" - с 35.5%, докато най-голямо намаление е отчетено при "Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи" - с 6.1%.

Превозвачите показват червен картон на ветото за нерегламентираните превози

Превозвачите показват червен картон на ветото за нерегламентираните превози

Готвят протест и се заканват да возят нерегламентирано

През третото тримесечие на 2020 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор "Транспорт, складиране и пощи" е с 13.9% под равнището на същото тримесечие на 2019 година. Най-голям спад е регистриран при "Въздушен транспорт" - със 75.1%, и "Воден транспорт" - с 34.7%. Увеличение се наблюдава само при "Пощенски и куриерски услуги" - с 19.4%.

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения", изчислен от календарно изгладени данни, е с 10.0% по-висок през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Най- съществено нарастване се наблюдава при "Далекосъобщения" - с 24.7%. Значителен спад е отчетен при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (42.5%).

При други бизнес услуги понижение спрямо третото тримесечие на 2019 г. се наблюдава при повечето дейности, като най-голям спад е регистриран при "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - със 70.3%. Най-съществено увеличение се наблюдава при "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 16.0%.