ВКС потвърди наказанието от 7 години затвор за шофьора, убил в катастрофа балетиста от Варна през 2018 г. Решението е окончателно и осъденият е в затвор.

Припомняме, че на 11 септември Петър Здравков блъсна с колата си балетиста Мартин Чикалов. Смъртта му е настъпила от тежка черепно-мозъчна травма.

По-късно Окръжен съд - Варна му бе наложила присъда от 9 години затвор, която му бе намалена на 6 г. поради проведено съкратено съдебно следствие.

След поставената присъда, хората от Варна излязоха на протест против поставената присъда на Здравков с искане на по-висока присъда.

Година по-късно през 2019 г Апелативен съд - Варна измени присъдата, като увеличава наказанието на 10 г. и 6 м. "лишаване от свобода", което на основание чл. 58а, ал. 1 от НК намалява с една трета до размер на 7 години "лишаване от свобода".

Според върховните съдии несъгласието на защитниците със съдебната преценка за превес на обстоятелства, обосноваващи отегчаване на наказателноправните последици за подсъдимия, не е в състояние да аргументира оплакване за липса на мотиви на съдебния акт. На всяка конкретна претенция за наличие на допълнителни смекчаващи вината обстоятелства - употреба на алкохол от пострадалия, това, че е бил облечен в тъмни дрехи и е бил трудно забележим, въззивният съд е отговорил, обосновавайки изводите си за невъзможност да цени такива обстоятелства в полза на подсъдимото лице, пишат върховните съдии.

Варненци искат по-висока присъда за шофьора, прегазил балетиста

Варненци искат по-висока присъда за шофьора, прегазил балетиста

Излизат на протестно шествие в града

Върховните съдии подчертават: "Обстоятелството, че той е пресичал пътното платно не на установеното за това място, в нарушение на правилата за преминаване на пешеходците, е отчетено от първоинстанционния съд и въззивната инстанция е споделила тези съображения, отчитайки го в насока смекчаване на отговорността на подсъдимия".

Съвкупната преценка на изложените обстоятелства, наред с преценените като отегчаващи такива, е обосновала верния извод на контролирания съд, че на тези смекчаващи отговорността обстоятелства не може да се отдаде приоритет и да обосноват налагане на по-леко като размер наказание. Още повече, правилно е съобразено извършеното от подсъдимия драстично нарушение на режима на скоростта, употребата на наркотични вещества, както и това, че квалифициращите деянието обстоятелства са два.

Близки на балетиста Мартин настояват за справедливо наказание за шофьора

Близки на балетиста Мартин настояват за справедливо наказание за шофьора

Подсъдимият получи на първа инстанция 6 години затвор

Според съдебния състав на ВКС заявеното от защитника на подсъдимия, че при определяне на наказанието апелативният съд се е ръководил от обществените настроения, е без основание. Никъде в мотивите на решението не е направен и намек за подобни съображения, които иначе биха насочили на липса на безпристрастност и независимост на съда, пишат върховните съдии.

Аргументацията за завишаване на размера на наказанието на подсъдимия Здравков е само въз основа на обективно установени обстоятелства, без да се набелязва тяхното неглижиране или фаворизиране. Отчитането на възможността наказанието да служи за постигане и на целите на генералната превенция, което е сторил въззивният съд, в никакъв случай не е израз на съобразяване с "обществено мнение", се отбелязва в окончателното решение на ВКС.