Установиха огнище на Африканска чума по свинете в животновъден обект в пловдивското село Радиново, съобщава Българската агенция по безопасност на храните.

То е второ в индустриален обект през тази година и пето при домашни свине. От началото на тази година са установени и две огнища в стада от породата Източнобалканска свиня.

Към момента в стопанството се отглеждат около 180 свине. БАБХ е предприела мерки за ликвидиране на огнището съгласно правилата на европейското и националното законодателство, и Плана за спешни действия при контрол на АЧС. Предстои хуманното умъртвяване на животните и обезвреждане на труповете.

БАБХ е открила огнище на чума по свинете в стопанство в с. Красново

БАБХ е открила огнище на чума по свинете в стопанство в с. Красново

Свиква се областна епизоотична комисия

Създадени са зони на рестрикция: 3-км предпазна, която обхваща землищата в Община Марица на селата Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил и Царацово; както и 10-км надзорна, в която попадат селата Строево и Труд от Община Марица, град Пловдив, Община Пловдив, селата Златитрап, Оризари и Кадиево в Община Родопи, а в Община Стамболийски - град Стамболийски и село Йоаким Груево. В животновъдните обекти за отглеждане на свине, попадащи в 3- и 10-километровите зони, ще бъдат извършени клинични прегледи и лабораторен надзор.

От Агенцията по храните напомнят, че е от съществено значение стопаните да спазват правилата за превенция на заболяването. Случаите на болни и умрели свине незабавно трябва да бъдат докладвани.

Предстои да бъде проведено епизоотично проучване от БАБХ съвместно с Центъра за оценка на риска по хранителната верига за откриване на източника и начина на зараза на животните във фермата.

България се включва в европейска кампания за борба с чумата по свинете

България се включва в европейска кампания за борба с чумата по свинете

Целта е изкореняване на заболяването в Европа