Здравният министър Стойчо Кацаров поиска от Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) да извърши анализ на здравното обслужване на населението в периода на епидемията, причинена от COVID-19.

НЦОЗА следва да определи преките и косвени причини за големия брой починали хора, както и да оцени въздействието на разпространението на COVID - 19 върху регистрираната смъртност.

На Националния център се възлага още да анализира дейността на центровете за спешната медицинска помощ, на първичната извънболнична помощ, на специализираната извънболнична помощ, на лабораториите, на болничната медицинска помощ.

МЗ опровергава: България не е първенец по смъртност

МЗ опровергава: България не е първенец по смъртност

14-то място - с 4% смъртност при потвърдените случаи на COVID-19.

НЦОЗА трябва да анализира действията на правителството и на Националния оперативен щаб по време на епидемията, както и да представи анализ за посочения период на конкретните действия, свързани с COVID - 19 на министрите на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, дм. и Кирил Ананиев, регионалните здравни инспекции, Националния център по заразни и паразитни болести, Националната здравноосигурителна каса и други органи и организации, имащи отношение и участие в противодействието на епидемията.

Високата смъртност Данчо Пенчев обясни с неглижиране на профилактиката

Високата смъртност Данчо Пенчев обясни с неглижиране на профилактиката

Напълно е възможно заведенията да не отворят на 11-тия ден