Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва засилени проверки във връзка с предстоящите празници - Великден и Гергьовден. От 7 април те ще проверяват обектите за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси.

В периода до 07 май ще се извършва засилен контрол в производството и търговията на традиционно предлаганите за празниците храни (агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци), както и на боя за яйца. Ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, за коректното етикетиране и маркировка.

По отношение на предлагането на трупно агнешко месо ще се контролира наличието и цветът на здравната маркировка, а също така и дали търговците предоставят на видно място информация за страната на произход на месото. 

Наличието и цветът на здравната маркировка върху месото са сред основните елементи, за които контролират от БАБХ при засилените проверки. Когато месото е обозначено със син печат, то това означава, че е с български произход. Ако е с червен печат това означава, че произходът на месото е от друга страна.

БАБХ: Не е вярно, че изяждаме 90% от опасните храни

БАБХ: Не е вярно, че изяждаме 90% от опасните храни

Опасните храни не достигат до пазара

Инспекторите ще следят строго начина на съхранение, етикетирането и маркирането на яйцата. Ще се вземат проби за лабораторно изпитване от яйцата с произход ЕС и трети страни.

По време на официалните празнични дни от 30.04.2021 г. до 03.05.2021 г. вкл., на почивния 04.05.2021 г. и на Гергьовден - 06.05.2021 г., ще бъдат осигурени дежурни инспектори във всички ОДБХ, които да осигуряват дейността на контролния орган и да реагират на сигнали на граждани.

От БАБХ припомнят, че сигнали за нередности приема на Горещия телефон - 0700 122 99 и през онлайн формата на сайта.