Медийната свобода в България през 2015 година се е влошила още повече.

Това става ясно от от ежегодния доклад на „Репортери без граници”.

В Световния индекс на свободата на пресата 2016 влизат 180 страни, като показатели за оценка се посочват медийната независимост, автоцензурата, върховенството на закона, прозрачността и злоупотребите.

България заема 113-то място, свличайки се от 106-то място в Световния индекс на свободата на пресата 2015.

Така страната ни отново остава последна от Европейския съюз. Дори България е една от последните в Европа – зад нас са държави като Македония,Турция, Беларус и Азербайджан.

Световният индекс на свободата на пресата 2015 за България беше 32,91, а сега е 34,46.

За сравнение на първо място е Финландия с 8,59, а на последно място Еритрея с 83,92.

В миналия доклад като причина за заеманата от България 106-та позиция беше посочена доминираната от корупция и сблъсъци между медии, политици и олигарси среда.