България ще проучва възможностите за бъдещи доставки на природен газ от Държавата Израел. Това стана ясно по време на съвместна работна група между двете страни, съобщи Министерски съвет. Според документа страните следва да насърчават бизнеса от двете държави да разширява инвестициите и търговията в енергийния сектор.

Задълбочаването на двустранното сътрудничество между България и Израел в областта на енергетиката се обуславя от приоритетите на нашата страна за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ.

Петкова очаква Българската борса за природен газ да заработи от декември

Петкова очаква Българската борса за природен газ да заработи от декември

Това е важна крачка за либерализацията на цената, убедена е тя

България разглежда Източното Средиземноморие и Държавата Израел като потенциален източник на природен газ в изпълнение на тези приорирети.

Чрез изграждане на междусистемни връзки със съседните държави и конкретно - газовият интерконектор Гърция-България, страната ни ще има възможност за бъдещи доставки на тръбен и на втечнен природен газ, включително от Държавата Израел.