Председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев изпрати писмо до премиера Бойко Борисов и до социалния министър Деница Сачева, в което изразява несъгласие с предложеното от Европейската комисия въвеждане на минимална работна заплата.

BusinessEurope и БСК заявяват, че са против минималните работни заплати и колективното трудово договаряне да бъдат регламентирани в ЕС посредством директива. Според тях, всяка инициатива в ЕС относно минималните работни заплати трябва да зачита изцяло националната компетентност на отговорните държавни органи. Приемането на европейска директива сваля необходимата гарантирана защита на автономията на националните социални партньори по отношение на определянето на заплатите, считат те.

Европейските предприятия са изправени пред безпрецедентно предизвикателство да оцелеят в ситуацията на криза, причинена от Covid-19. Вместо подпомагане на кономиката на ЕС за бързо и мащабно възстановяване, подобна директива на ЕС ще отслаби възможностите за запазване на заетостта в икономически депресивни райони и на най-уязвимите социални групи, както и повишаването на продуктивността.

Механизмите за определяне на минималната работна заплата не следва да бъдат политизирани и използвани като инструмент на социалното подпомагане, според тях.

БСК "за" ограниченията, но с ясни критерии и цел

БСК "за" ограниченията, но с ясни критерии и цел

Когато се налагат мерки за две седмици, трябва да знаем какъв резултат търсим, категорични са от Камарата

Заплатата е предназначена да възмезди положения труд за получените резултати и качество, като е определено в Конституцията на Република България. Производителността на труда и подобряването на позицията на националното производство във веригите на стойността следва да бъдат основен двигател за увеличаване на заплатите.