БДЖ прекрати процедура за закупуване на електрически мотриси. Процедурата е прекратена поради неявяване на двама от участниците на етап за провеждане на преговори .

От съществено значение е и факта, че единствения участник е предложил цена, надвишаваща предвидената прогнозна стойност за изпълнението на обществената поръчка. В момента тече 10 дневен срок за обжалване на решението на възложителя.

БДЖ купува 16  нови електрически мотриси

БДЖ купува 16 нови електрически мотриси

ДЖ - Товарни превози“ увеличава обема превозени товари с 500 хил. тона през 2020 г.