Новото ръководство на "Автомагистрали" ЕАД още не е подадено от МРРБ за вписване в Търговския регистър. Новоназначеният от министъра борд на директорите може да влезе във владение незабавно след вписването му в Търговския регистър. Не са ясни причините, поради които съставът на новия борд не е подаден за вписване, но дотогава законовата отговорност за управление на дружеството се носи от Стоян Беличев.

Относно наложената от МРРБ забран за опериране със сметките на дружеството, Беличев сигнализира министър арх. Виолета Комитова, че това би довело до тежки последствия както върху "Автомагистрали" ЕАД, неговите контрагенти и служители, така и върху икономиката. Тъй като дружеството, освен за строителство, е отговорно и за поддръжката на голям брой автомагистрални участъци в цялата страна и тя не може да бъде преустановена.

Министър Комитова увери, че всички разплащания от страна на държавата ще продължат без проблем и в срок. От своя страна Стоян Беличев се ангажира с пълно съдействие в рамките на закона и изискванията на правовата държава.

След епистоларната комуникация Комитова и Беличев се срещнаха очи в очи

След епистоларната комуникация Комитова и Беличев се срещнаха очи в очи

На срещата бяха обсъдени въпроси относно дейността на „Автомагистрали“ЕАД

Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова се срещна с изпълнителния директор на "Автомагистрали"ЕАД по негова молба.

На срещата бяха обсъдени въпроси относно дейността на дружеството и смяната на ръководството му.

Преди това бившият изпълнителен директор на "Автомагистрали" ЕАД Стоян Беличев обясни защо не напуска поста си. С отворено писмо той отговори на служебния регионален министър арх. Виолета Комитова, че не са разговаряли по тази тема и че бил изпратил шест писма.

Припомняме и че на 2 юни Сметната палата публикува доклада по одита на дружеството "Автомагистрали", който й бе възложен от депутатите от 44-то Народното събрание. В доклада се констатират сериозни нарушения и заобикаляне на закона за обществените поръчки чрез директно възлагане от страна на държавата на фирма, която не разполага с капацитета да извърши дейностите по поръчките. Автомагстрали" е превъзлагала на други партньори тези проекти. Едновременно с това от МРРБ излязоха с информация, че на дружества са давани аванси по проекти, за които дори не е имало изготвен технически проект и като пример дадоха свлачищата.