Социални помощи вече ще получават само безработни, които са  положили 14 дни общественополезен труд. Отказалите да работят  ще бъдат лишавани от помощи в продължение на 2  месеца, а при повторен отказ - за две години.

Мярката е мотивира с усилията за ограничаване на сивата икономика.

Досега безработните полагаха 5 дни общественополезен труд, по 8 часа, но честа вземаха болнични.

От изискването да за обществено полезен труд са освободени майките с деца до 3-годишна възраст, хората с увреждания и тези, които се грижат за болен.

Промяната влиза в сила от днес, напомня БНР.