По експертна демографска оценка от 1956 година ромите в България са били 222 000 души, а през 2020 г. нарастват на 750 - 780 000 души.

Това показва анализът на "(Не)възможната ромска интеграция: Демографски специфики", представен от експертите по демография доц. д-р Георги Бърдаров и доц. д-р Надежда Илиева по време на пресконференция в БТА.

Сценарият на експертната демографска оценка на ромското население предвижда два варианта за 2035 г. - първият 959 671 души от ромски произход, втори с до 1 019 622 души, а има и трети - 838 252 души.

До 2050 г. евентуалният брой на ромите в страната би бил съответно следният: 1 138 382, 1 267 067 и 895 462 души в трите сценария.

Съответно и делът на ромите от общото население на страната би било: 20-23.9%, 42% или 20-24%.

Снимка 501664

Източник: news.bg

Образователната част на ромите също е засегната в изследването. В нея се посочва, че песимистичният базов сценарий за образованието от ромите ще е около 15% с висше при фрапираща процент от 85% с ниско или никакво образование. В оптимистичния интеграционен сценарий с висше и средно образование от ромите ще са около 47%.

Няма как ромите да бъдат резерв на пазара на труда, при положение, че нямат образование. Към настоящия момент 0,5 % от ромите са с висше образование, 9% - със средно образование, т.е., над 90% са с по-ниско от средното образование

Доц. Георги Бърдаров посочи, че има много клишета за ромите и всичко това води до грешна престава в обществото, много политики и малко резултати. Навсякъде в България ромите са представени под общ знаменател, имаме единна политика към тях и това не води до никакви резултати, включително и при интеграцията, отчете Бърдаров.

Според него много трудно може да бъде обхванат броят на ромите не само в България, но и в света. Невъзможната интеграция на ромите е сложена като клеймо в България. Ромите са много интересен специфичен етнос и навсякъде, където живеят, приемат част от културните белези на конкретната среда, обясни доц. Бърдаров.

Проблемите на ромите в България са проблеми на цялото ни общество, заяви Петър Стоянов

Ромите са най-преследваните хора в Европа, тяхната стратификация е изключително сложна. Класификацията на ромите в България се делят на йерлии, кардараши, рудари или лудари, урсари и лингурари. Отделени са над 100 субгрупи на ромите в България.

Ромите имат позитивен образ, те са изключително музикални и интуитивни в живота.

Доц. Надежда Илиева отчете, че през последните години в Европа и в света се наблюдава засилване на интереса на проблемите с етническите общности. Все по-голямо внимание се обръща на ромското демографско развитие, като се наблюдават големи разминавания в официалните преброявания и изследванията, посочи тя.

"Ромите са хора като всички нас, аз имам чудесни приятели роми, но имаме и примери, с които сме дали възможната интеграция на ромите", категоричен бе той.