Български лекарски съюз (БЛС) и Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) подписаха методика за разпределяне на средства за лекарите. Средствата, които са гласувани от Народното събрание в Бюджета на НЗОК за 2021 г. по отделните направления ще бъдат изплатени на всеки участник без да се позволи прехвърлянето им в следващата година. Това съобщават от БЛС.

Принципът, заложен в Методиката, е базиран на извършената дейност от всеки изпълнител в извънболнична помощ от началото на годината до края на ноември.

Организации с критики за средствата от НЗОК
Обновена

Организации с критики за средствата от НЗОК

COVID кабинетите не работят добре

Разпределянето на средствата става чрез комплексен подход, при който е дадена различна тежест на дейностите, извършвани в първичната и специализирана извънболнична помощ, в съответствие с приоритетите, по които работи здравната система към момента.

От Български лекарски съюз (БЛС) призовават всички лекари да се запознаят със сроковете в настоящата Методика, за да имат готовност да реагират своевременно и да получат полагащите им се средства.