Основният лихвен процент остава в размер на 0.00 на сто, съобщи Българската народна банка.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 януари 2020 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.00 на сто, се казва в краткото съобщение на централната банка на България.

През 2020-а БНБ ще отпечата 131 млн. броя нови банкноти

През 2020-а БНБ ще отпечата 131 млн. броя нови банкноти

Разходите за нови банкноти са 15 974 хил. лв.