Депутатите приеха на две четения Закона за БТА. Съгласно действащата нормативна уредба Българската телеграфна агенция (БТА) разпространява информация и осигурява получаването на информация преимуществено срещу заплащане.

Със законопроекта се цели безвъзмездно да се разпространява информация от обществен интерес. Също така и БТА ще разпространява безвъзмездно собствените си продукти на свободен достъп до всички лица в България и чужбина.

Кирил Вълчев бе избран за директор на БТА

Кирил Вълчев бе избран за директор на БТА

Мандатът му ще бъде 5 години

За да се осъществи безвъзмездното разпространяване на информация и свободният безвъзмезден достъп до информация, чрез продукти на БТА, е необходимо да бъде одобрен допълнителен трансфер по бюджета на БТА за 2021 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

В мотивите е посочено, че като най-важен резултат от тази законодателна промяна ще бъде по-силното противодействие на фалшивите новини. Отварянето на свободния достъп до информационните продукти на БТА ще позволи на България да разшири възможностите на агенцията като продължи да я развива не само като национална, а и като регионална агенция.