Българската телекомуникационна компания (БТК) и Асоциацията на българските кабелни оператори (АБКО) подписаха споразумение за условията по използването на каналната мрежа, съобщиха от компанията.

Кабелните оператори се ангажират да декларират до 20 май 2005 година всички кабели, които са поставени от тях в каналната мрежа на БТК без знанието на компанията.
За да регламентират полагането на тези кабели в каналната мрежа операторите ще подпишат договори.

Представителите на АБКО ще съдействат на БТК при отстраняването на кабели, които са поставени в каналната мрежа без знанието на телекомуникационната компания.

БТК се ангажира да отложи с два месеца въвеждането на новите Общи условия за полагане на кабели в каналната мрежа, като ще започнат експертни дискусии с АБКО и БТК по условията за ползване на каналната мрежа.

Подписаното споразумение е отворено за присъединяване и на други оператори, които не са членове на АБКО, но имат отношение към използването на каналната мрежа на БТК.