Българската телекомуникационна компания спира предоставянето на услугите приемане и доставяне на телеграми.

БТК ще продължи да приема само международни входящи телеграми, които ще бъдат разнасяни като куриерски пратки до регионалните пощенски станции. Към момента предоставянето на услугата “Телеграми” е записано в общата лицензия на БТК и не представлява задължителна за предоставяне универсална далекосъобщителна услуга, съобщават от телекома.

Промяната се прави в съответствие с утвърдената международна практика тези услуги да бъдат предлагани главно от националните пощенски мрежи.
Анализ показа, че до момента у нас е съществувало припокриване на дейностите на БТК и Български пощи в тази сфера.
През последните години в България, както и в цяла Европа, се наблюдава постоянна тенденция за намаление на трафика на телеграми, като всяка година той спада с 50%.

След преговори между двете организации бе взето решение след 1 февруари на потребителите на услугата да бъдат предложени алтернативни начини за изпращане и доставяне на текстови съобщения с документален характер.
Те ще могат да се възползват от услугата “Булпост” на Български пощи за приемане, обработка, транспортиране и доставяне на кореспонденция, документи или стоки в рамките на следващия работен ден.

Друг вариант за незабавно предаване на документална информация е услугата на БТК и Български пощи ЕАД, чрез която клиентите могат да изпратят съобщението си по факс, като го подадат в кабини на БТК или пощенски станции.