Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи алтернативен бюджет за по-високи доходи (2020 г.).

Главният икономист на ИПИ Лъчезар Богданов започна анализа на предложения от правителството бюджет за следващата година.

По думите му представеният бюджет няма никаква съществена промяна с предишни години и икономическата обстановка в момента.

"Извлекли са един тренд от това, което се случва в момента: минимален ръст на инвестиции заради еврофондовете, минимален ръст на износа, ниска инфлация и безработица - таванът на заетостта е постигнат, без съществена промяна в чуждите инвестиции", обясни той.

Но добави, че има основание да се мисли, че такава "прогноза е противоречива".

Това е, защото ЕК и МВФ са намалили прогнозите си за растежа - не всичко се развива добре в световната и европейската икономика и това ще се отрази и на България.

По думите му идват недобри времена. Спадът вече се вижда в европейските страни, Италия вече е в стагнация.

Влошаването на външната среда, и особено в най-големите търговски партньори на България, може да доведе до свиване на износа, ограничаване на инвестиционната активност и съкращаване на работните места. А това ще забави ръста на доходите и потреблението и на доверието на домакинствата.

Петър Ганев, старши експерт, предлага два приоритета за бюджет 2020 г. - ефективност на разходите и увеличение на частните инвестиции в публични услуги:

- Спиране на негативните тенденции за увеличаване на данъци и осигуровки и реални стъпки за намаляване на данъчно-осигурителното бреме, премахване на някои данъци, например облагане на дивидентите, лихвите и застрахователните премии;

- Увеличаване на заплатите в публичния сектор и сериозно преструктуриране на администрацията;

- Намаляване на пенсионни осигуровки и прехвърляне на здравните осигуровки към частни дружества, за да се разбие монополът на НЗОК. В прогнозния бюджет няма реформа, нито план за реформа;

- Свиване на преразпределението през бюджета, мерки за финансова децентрализация и планиране на излишък, който да направи бюджета по-прозрачен;

Според Петър Ганев се внася "един бюджет, а се води друг дебат" - за болничните и втората пенсия как ще се изплаща - и двете теми не ги пише в бюджета.

Експертът е категоричен, че правителството внася нещо - "копи пейст, успиващо външните анализатори".