Д-р Георги Деянов е новият директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" от днес. Д-р Деянов е завършил Медицинска академия - София. Има придобита специалност по УНГ болести. През 2010 г. завършва здравен мениджмънт в МУ - София. От 1989 г. до 1991 г. е работил в общинската болница в Елена. В периода от 1991 г. до 1993 г. е лекар в Студентска поликлиника - София. От 1993 г. до 2001 г. е лекар в болница "Царица Йоанна" - София.

От 2001 г. д-р Деянов е началник на отдел "Донорство" в Националния център за управление на трансплантацията, който впоследствие става Изпълнителна агенция по трансплантация. В продължение на шест години - от 2004 г. до 2010 г. ръководи дирекцията, отговаряща за координирането на процесите по донорство и трансплантация в ИАТ.

До 2013 г. е управител на "Медицински център - НКБ". До 2015 г. е заемал длъжността главен инспектор в Изпълнителна агенция "Медицински одит". Работил е близо три години в Център "Фонд за лечение на деца", като около половин година е оглавявал Фонда. Последно д-р Деянов е ръководил екип в НСЦРЛП.