Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) не може да даде информация за актуалната картина на състоянието на язовирите, които са в списъка на критичните.

Това стана ясно от думите на директора на ДАМТН Петър Горновски пред журналисти преди участието си в кръгла маса на тема "Управление и безопасна експлоатация на язовирите в Република България".

Шефът на ДАМТН обясни, че агенцията е надзорен орган, който дава предписания, актува нарушителите и наказва, но не дава актуална картина за състоянието на критичните язовири.

Търсят се 2000 хидроинженери

Търсят се 2000 хидроинженери

Младите хора искали да са в София, а язовирите са и в отдалечени райони

"Органите, отговорни за поддръжката на съоръженията на язовирите, са собствениците им. Ние сме за това да създаваме организация и да изискваме от собствениците на съоръжения на язовирите да прилагат различни мерки", категоричен беше Горновски.

Въпреки това Петър Горновски е категоричен, че в последните години състоянието на язовирите се подобрява, въпреки че има какво още да се направи.

По време на събитието ще присъстват много институции, които могат да помогнат в една добра и бъдеща координация между всички звена, които отговарят за техническата и безопасната експлоатация на язовирните съоръжения.

Горновски изтъкна, че проблематиката е много широка и има нужда от подготвени кадри за безопасната експлоатация на язовирните съоръжения и стените. Много са комплексни проблемите, които трябва да бъдат обхванати, подчерта той.

Ограничават водовземането от язовири с обем под 50%

Ограничават водовземането от язовири с обем под 50%

Язовирите "Дяково", "Асеновец" и "Ястребино" ще се ползват само за питейно-битови цели