Дали не сме свидетели на поредния натиск за забавяне и осакатяване на магистралата от изпълнители, които нямат капацитет за построяването на дългия тунел или не могат да реализират големите печалби от две платна нова магистрала, за разлика от апетитното едно платно и "изправянето" на завоите в дефилето?

Този въпрос задават от "Демократична България" след като беше изтеглена апликационната форма за АМ "Струма" и на практика правителството е отказа от еропейско финансиране.

Предложението на АПИ за разделяне на платната така и не получи обосновка защо този вариант би бил по-добър от първоначално съгласувания при широк публичен консенсус дълъг тунел или от варианта за пълен източен обход, при който и двете посоки на движение се качат в източна посока на платовидния терен на Пирин, припомнят от ДБ, според които правителствата на Бойко Борисов саботираха проекта за магистрала "Струма", поставяйки интересите на строителното лоби над тези на българските граждани.

Държавата ще иска с нов проект европари за АМ "Струма"

Държавата ще иска с нов проект европари за АМ "Струма"

Председателят на УС на АПИ Терзийски не беше категоричен, че дали няма пак да плащаме ние

ДБ тълкуват действията на правителството като поставяне на интересите на строителното лоби над тези на българските граждани.

С поредното безумно решение на АПИ страната ни е поставена пред опасността да изгуби получените за вече построеното досега средства от 1,3 млрд. лв. от ЕС и да инвестира нови приблизително 1 млрд. лв. само за едно платно, които ще бъдат платени от българските данъкоплатци, а пък последните ще получат полу-магистрала.

От Демократична България са притеснени, че сега вече няма гарант за истински контрол и спазване на европейските правила и ще бъдем свидетели на нарушения като незаконното изгребване на материали от речното легло на река Вит при строителството на магистрала "Хемус".

Демократична България заявява, че единственият разумен вариант за довършване на магистрала "Струма" е трафикът да се изнесе изцяло от Кресненския пролом и да се изградят или двете платна в ниската западна част на Пирин, или да се направи дългият тунел, предвиден в решението по ОВОС през 2008 г.

От партията припомнят, че за участъка през Кресненския пролом има приет ОВОС за дълъг тунел или за пълен обход от изток още през 2008 г.

12 години по-късно в дефилето нищо не е построено.

През 2016 г. Агенция пътна инфраструктура (АПИ) промени становището си за тунелите и пълния обход, като реши че е по-добре едното платно с две ленти в посока София да се качи горе в платото на Пирин покрай селата Ощава и Стара Кресна, а другото да остане по сегашния път покрай река Струма в самия пролом.

Дефицитите на тази идея бяха забелязани както от обществеността - местните жители, бизнеса и природозащитниците, така и от самата Европейска комисия:

1. опитват се да ни пробутат скоростен път с две платна с по две ленти вместо магистрала;

2. създава се предпоставка за още повече катастрофи - оставането на едното платно в дефилето и пускане на еднопосочен трафик в него по двете ленти ще увеличи средната скорост и риска от инциденти в този вече опасен участък; агенция пътища не е провела за сегашния път през пролома нито една от задължителните процедури по европейските директиви за гарантиране на пътната безопасност;

3. преминаването на пътя през дефилето е свързано с опасност от свличане на скална маса върху преминаващите автомобили;

4. не са потърсени оптималната цена и ефикасност за обществото: качването на другото платно в платото на планината с множество тунели, като някои от тях дори се предвижда да бъдат дублирани, би струвало значително повече на километър инвестиция отколкото качването на двете платна;

5. затварянето на Кресна в "ключ" между две еднопосочни високоскоростни пътни платна при оставане на магистралата в дефилето ще има негативни последствия за качеството на живот, здравето и мобилността на местните жители, ще нанесе щети и на традиционния поминък и земеделието. Лишаването от достъп до двупосочен локален път на Кресна ще доведе до удължени маршрути за аварийните МПС със специален режим на движение, включително ще затрудни достигането до болниците в Благоевград или Сандански, както и до местата с потенциални аварии, пожари и т.н,

6. оставането на едното платно в пролома ще направи невъзможен рафтинга и екологичния туризъм около реката, а затрудненият достъп до селата ще унищожи селския туризъм в района;

7. така изпълненият проект ще довърши съсипването на Кресненския пролом, събрал уникално богатство от видове в две Натура 2000 зони.