От 5 до 12 години лишаване от свобода и глоба до 20 хил. лв. заплашва всеки, който е засегнал информационна система или компютърна мрежа, част от критичната инфраструктура на държавата. Това предвиждат приетите на първо четене промени в Наказателния кодекс, съобщи БНТ.

Със 77 ласа "за", без нито един против и 20 "въздържали се" народното събрание прие на първо четене промените в Наказателиня кодекс.

Който въведе компютърен вирус в информационна система или компютърна мрежа, се наказва с лишаване от свобода до 7 години и глоба до 5 хиляди лева. Ако от неправомерното действие са настъпили значителни вреди или е извършено повторно, наказанието е затвор до 9 години и глоба до 20 хиляди лева.

За неправомерното използване на компютърни данни в информационна система или сприрането на достъпа до такива данни, в немаловажни случаи се наказва с лишаване от свобода до 6 години и глоба 10 хил.лева. Ако с деянието са причинени значителни вреди или са настъпили други тежки последици, наказанието скача до 7 години затвор и глоба до 20 хиляди лева.

Български хакери източили данни за банкови сметки и лични данни на германски вложители

Български хакери източили данни за банкови сметки и лични данни на германски вложители

Финансова информация за стотици милиони...

Който неправомерно осъществи достъп до информационна система или части от нея, в немаловажни случаи се наказва с лишаване от свобода до 6т години и с глоба до 3 хиляди лева. Ако неправомерното действие е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за извършване на такова деяние, наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

Който въведе компютърен вирус в информационна система или компютърна мрежа, се наказва с лишаване от свобода до седем години и глоба до пет хиляди лева. Ако от деянието са настъпили значителни вреди или е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до девет години и глоба до 20 хиляди лева.