Въздухът в столицата е замърсен с азотен диоксид над допустимите средногодишни норми - за проблема става ясно от нов доклад на екологичното сдружение "За Земята". Активистите настояват за предприемането на конкретни мерки, ограничаващи концентрацията на вредните газове, които са причинител на астма, белодробни и сърдечни проблеми.

Според публикуваните данни в две от общо 42 точки на измерване има превишаване на средногодишната норма, а в една концентрацията е малко под прага — само с 0,09 микрограма на кубичен метър. Отделно, в 12 от изследваните локации, за които няма данни от цяла година, има също стойности над средногодишната норма. В над 1/3 от точките на измерване те са близки до или над средногодишната норма за азотен диоксид.

София се нареди на 9-то място в света по мръсен въздух

София се нареди на 9-то място в света по мръсен въздух

Таиз сутрин показателите на фините прахови частици са поставили столица ни в червения сектор

Азотният диоксид е отровен газ с остра миризма. Oсвен с белодробни проблеми, той се свързва със заболявания като астма, хронична белодробна недостатъчност, инсулт, коронарна болест на сърцето. Съществен въпрос от епидемиологична гледна точка е и каква част от хората в София са изложени на по-дълги или по-кратки периоди на замърсяване с NO2 над и близо до критичните норми, включително прагови концентрации и алармени стойности. А за да отговорим на него, според д-р Ангел Буров, ни трябват по-надежден транспортен модел и анализи на трафика, измервания по-близо до улицата, където се движат хората и в градските каньони между сградите. На база на тях може да се прави добро дисперсионно моделиране на замърсяването на въздуха с азотен диоксид, както и оценка на експозицията на гражданите и посетителите на София.

Необходими са повече измервания за азотен диоксид и съобразяване с резултатите от тях при определяне на мерките на територията на града ни. В момента Столична община разработва поредната програма за въздуха, със стотина мерки, но замърсяването с азотен диоксид дори не е отчетено. Надяваме се това да бъде коригирано, когато документът бъде представен на софиянци за коментари до края на година. , коментира Ивайло Хлебаров от екип "Чист въздух" на Екологично сдружение "За Земята".

Близо 60% от столичаните не са чували за мерките срещу мръсния въздух в София

Близо 60% от столичаните не са чували за мерките срещу мръсния въздух в София

11% знаят за зеления билет

Припомняме, че на 13 ноември, бе съобщено, че София се нареди на 9-то място в света по мръсен въздух.

А ден преди това стана ясно, че близо 60% от столичаните не са чували за мерките срещу мръсния въздух в София