Европейската комисия (ЕК) възстановява сумите по ЕФГЗ и ЕЗФРСР към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

769 963 833 евро са върнати към ДФЗ по линия на директните плащания и селскостопанските пазарни механизми, които се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Последният транш е от 3 септември 2020 г. в размер на 430 569 евро.

Борисов доволен от плана за възстановяване на Европа от кризата

Борисов доволен от плана за възстановяване на Европа от кризата

Според него планът е балансиран и отговаря на икономическите предизвикателства пред ЕС

Общият размер на възстановените субсидии е 227 971 534 евро, като последният транш от тях е преведен на 18 август 2020 г. и е в размер на 82 292 382 евро. Средствата за ПРСР идват по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

От ръководството на ДФЗ заявяват, че средствата декларирани от фонда се възстановяват на 100% от ЕК и няма никакво забавяне в изплащането им.