От днес работодателите могат да кандидатстват за изграждане на детски кътове във фирмите си, съобщава БНР.

За схемата са отпуснати 15 млн. лева по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Фирмите могат да получат между 50 000 и 150 000 лева.

Крайният срок за кандидатстване е до средата на декември.

Фирмите ще могат да получават между 50 000 и 150 000 лв

Фирмите ще могат да получават между 50 000 и 150 000 лв

Работодателите ще могат да кандидатстват за изграждане на детски кътове във фирмите