Местата за настаняване трябва да разполагат с помещение за изолация при необходимост, без да се карантинират обектите. Шведските маси тази година няма да са позволени, а между предлаганата храна и посетителите трябва да има преграда. Храната ще се дава само от служител на хотела. 

Тези изисквания за работата в туристическия сезон влизат в проекта с подробни указания за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене, публикувани от Министерството на туризма публикува на интернет страницата на институцията.

Сред общите правила се посочва, че трябва да се спазва физическа дистанция от минимум 1,5 м между хората. Трябва да се поставят дозатори с дезинфектанти, достъпни за гостите и служителите в различните помещения и по-специално на входовете, в зоната на рецепцията, на входа на асансьорите, на входа на откритите площи за хранене и развлечения и в преддверието към санитарните възли, зоната с открит басейн и т.н.

В лоби пространствата местата за сядане също трябва да са на най-малко 1,5 м едно от друго. Групиране на гостите във фоайето не се допуска.

Изхранването на посетителите ще се осъществява само в откритите части на ресторантите в хотела или на заведенията за хранене и развлечения.

Законодателен вакуум разрешава днес работата на молове, фитнеси и ясли

Законодателен вакуум разрешава днес работата на молове, фитнеси и ясли

България не е в извънредно положение

Не се разрешава самообслужване и пряк контакт на гостите с храната. Разполагането на масите с места на открито ще става по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1.5 м между тях и за не повече от 4 лица на маса.

Според указанията е разрешено ползването на басейни като самостоятелни обекти, без прилежащи други съоръжение за СПА процедури

Намаленото ДДС за ресторантите било мазнинка за бранша

Намаленото ДДС за ресторантите било мазнинка за бранша

Това заяви Лъчезар Захариев от Асоциацията на заведенията

Указанията са групирани основно в две групи - мерки за изпълнение от персонала и мерки за спазване от страна на туристите. 

Конкретните инструкции са насочени в четири направления:

  1. Осигуряване безопасността на служителите/персонала;
  2. Осигуряване безопасност и сигурност за гостите в обектите;
  3. Превантивни процедури при съмнение за коронавирусна инфекция от служител спрямо друг служител;
  4. Процедури, които трябва да се спазват при съмнение за коронавирусна инфекция на гост/гости.

Документът се базира на указанията от Министерството на здравеопазването според правилата на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заразите. Имайки превдив, че туристическите обекти са различни по своето териториално местоположение, предназначение, функции, дизайн, експлоатация и управление, адаптациите следва да се правят индивидуално, но така, че да съответстват на този документ.