"Информационно обслужване" ще поддържа системите на Агенцията по вписванията.

Компанията печели конкурса с предложението си от 402 000 без ДДС, за една година - най-ниска цена от участниците, подали оферти. "Информационно обслужване" АД е с мажоритарен собственик Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Припомняме, че "Информационно обслужване" ще брои и резултатите от евроизборите на 26-и май, според решението на ЦИК по възлагане компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК и издаването на бюлетин на ЦИК.

"Информационно обслужване" ще брои гласовете от евровота

"Информационно обслужване" ще брои гласовете от евровота

Решението на ЦИК подлежи на обжалване в тридневен срок

Поръчката за поддържане на системите на Агенцията по вписване е с предмет: "Абонаментна поддръжка на системно, комуникационно и СУБД (система за управление на база данни) програмно осигуряване с наблюдение и управление на информационната и комуникационната инфраструктура (ИКИ) на Агенцията по вписванията".

Припомняме и че настъпи срив на Търговския регистър на 9 август 2018 година, който продължи чак до 27 август и блокира голяма част от бизнеса.
Тогава от агенцията посочиха като причина за срива дефектирането на 4 дискови пространства от базата данни на Търговския регистър. Кризата доведе и до принудителна оставка на тогавашния директор Зорница Даскалова, но и до предупреждения месеци наред, че системата може отново да се срине.

Търговският регистър работи

Търговският регистър работи

От 16 часа ще е достъпен и през интернет

В надпреварата в обществената поръчка участваха три компании - CNSys, Телелинк и "Информационно обслужване" АД. И трите фирми имат компетенции в областта на различните технологични дейности в обхвата на поръчката и опит в предоставянето на подобен тип услуги за други държавни институции. Всички компании са предоставили актуално удостоверение за сигурност, издадено от ДАНС, с минимално ниво "Поверително" и сертификати за качество. В предоставените оферти и трите компании са заявили готовност да изпълнят изискванията от техническото задание към поръчката.

Обхватът на дейностите включва наблюдение и управление на системен софтуер, системи за управление на бази данни (СУБД) и комуникации на Агенцията по вписванията. В това число: непрестанна поддръжка на работоспособността на системния софтуер, СУБД, тестовите среди, операционните системи, сървърните приложения, масивите за съхранение на данни. Ангажимент на изпълнителя ще бъде възстановяване на работоспособността на някоя от изброените системи, в случай на отказ. В договора са заложени и срокове за реакция от страна на компанията при настъпване на различна степен на отклонения във функционирането на съответната инфраструктура. Според техническите изисквания поддържащата компания трябва да извършва непрекъснат анализ на работоспособността и функционирането на комуникациите на Агенцията, да анализира трафика и да изготвя предложения за оптимизиране на работата им.

След подписване на договора, компанията задължително ще трябва да извърши цялостно обследване на съществуващата информационно-комуникационна инфраструктура на Агенцията на физическо и логическо ниво и да актуализира настоящата или да изготви нова детайлна техническа документация, която да поддържа по време на срока на договора.
Част от ангажиментите на "Информационно обслужване" АД ще бъдат: сканиране за технически уязвимости на всички работещи в АВ информационни системи - мрежови, сървърни и потребителски и прилагане на мерки за отстраняване, при открити несъответствия. Компанията ще отговаря и за периодичното архивиране на базите данни, съгласно нормативната уредба.

Предстои и анализиране на сървърните системи за наличие на зловреден софтуер и изготвяне на план за преконфигуриране, надстройване, преинсталиране или деинсталиране на приложения и/или операционни системи.

Съгласно договора, "Информационно обслужване" ще осигури минимум 12 висококвалифицирани експерти с различни технологични компетенции, които ще бъдат ангажирани с поддръжката на системите и които ще реагират в случай на инциденти, свързани със сигурността. Двама от тях ще бъдат на разположение на място в самата агенция.

От 2018 г. стартира поетапно надграждане и обновяване на хардуера и софтуера в Агенцията по вписванията, поради очакванията за завишаване на обема от работа на институцията. През настоящата 2019 г. ще бъде финализиран проекта по надграждане на ТРРЮЛНЦ и Имотния регистър, а предстои Централният регистър на особените залози също да премине под управлението на институцията.