Инспекцията по труда засилва контрола в морските курорти с екипи от други области. Те ще следят дали работниците имат договор. Дали работодателят спазва разпоредбите за работното време и почивките.

За месеците юни-юли са извършени 275 бр. проверки в курортите. Работещите в проверените предприятия са 4556 лица. Установените нарушения са общо 1247 бр. По отношение на нарушенията, свързани с изпълнение на трудовите правоотношения, най-много са по работното време - 134 бр. и по заплащането на труда - 128 бр.

Случаите на работа без трудов договор са 21 бр. По отношение на безопасността на труда най-често установяваното нарушение е свързано с липсата на задължителните инструктажи - 201 бр.