Депутатите приеха закона за опазване на околната среда. С него се спират нерегламентираните практики при изгарянето на боклук. Целта на внесения законопроект е да се въведе максимална степен на сигурност, че всички мерки за недопускане на замърсяване и притеснения на хората за нерегламентирани практики при изгаряне на отпадъци могат да бъдат допуснати.

Към момента българското законодателство транспонира в пълна степен европейското по оценката на въздействие върху околната среда (ОВОС). Направените предложенията гарантират, че всички инсталации, изгарящи отпадъци, независимо от техния капацитет, от това дали са за изграждане или за реконструкция и модернизация, ще преминават през процедурата по задължителна ОВОС.

Комисия на СОС отхвърли референдума за столичния боклук

Комисия на СОС отхвърли референдума за столичния боклук

Предстои да се произнесат другите комисии и накрая СОС

Друг важен момент е предложението на така наречените експериментални инсталации да подлежат на задължителна ОВОС. През изминалите две години това се е случвало само с едно съгласувателно писмо от страна на компетентния орган, което не гарантира в достатъчна степен, че са отчетени всички възможни рискове и е осигурена добра защита на околната среда.

Приемането на предложените текстове ще доведе до засилване на превантивния контрол, включително ще внесе успокоение сред обществото, което е силно притеснено от изнесените случаи, свързани с опасения за нерегламентирано изгаряне на отпадъци или работа на инсталациите при непозволен режим.

Прокурор Ангел Кънев: Безконтролен внос на боклук до преди 6 месеца

Прокурор Ангел Кънев: Безконтролен внос на боклук до преди 6 месеца

Не се знае още кой е бил ръководител на групата със зам.-министър Живков

Чрез процедурата по задължителна ОВОС инвеститорът се задължава да направи детайлен анализ на потенциалните въздействия върху околната среда. Освен това се осигурява повече информираност, прозрачност и възможност на гражданите за участие при вземане на решенията, касаещи околната среда.

Припомняме, в петък от ВАП информираха, че проверката в страната е установила 1426 незаконни сметища и 440 локални замърсявания.