Изтъкнати интелектуалци сезират с отворено писмо държавните институции за загубите, които търпи държавата от концесиите на златните находища в Челопеч и Попинци, информира БТА.

Писмото е подписано от  Вили Цанков, Леда Милева, Лиляна Стефанова, Венцеслав Кисьов, Иван Гранитски, Любомир Левчев, акад. Антон Дончев.

В писмото се посочва, че очакваната печалба от двете находища, на базата на борсовия курс към монета на сключване на концесионния договор, е 4 871 950 523 евро.

„В момента тези находища се ползват на концесия от две чужди фирми - "Дънди прешъс металс" и "Мартерн", и според условията по договорите с тях в бюджета ще постъпят едва около 20 милиона долара до 2020 година", се казва в писмото.

Интелектуалците са изчислили, че с очакваните печалби от 4 871 950 523 евро от добива на злато и цветни метали от двете находища могат да се построят 2000 км магистрали или да се плати външният дълг на България.

Според авторите на писмото би трябвало институциите, да се самосезират след поредицата от сигнали в медиите за икономически неизгодното отдаване на концесия на двете находища, но това не се е случило.

„Напоследък официално беше оповестена информацията, че от

концесионни такси на находища на подземни богатства в държавния бюджет посгьпват около 15 милиона лева годишно! Фактът красноречиво показва, че провежданата към момента държавна политика в тази област не е в защита на интересите на страната ни." - категорични са интелектуалците.