Институтът за пътна безопасност изразява недоумение, че регионалният министър Виолета Комитова не е обявила, че Пътната агенция ще си върне авансите от "Автомагистрали" ЕАД и ще пристъпи към прекратяване на договорите.

Позицията на Института е по повод одитния доклада на Сметната палата относно дейността на "Автомагистрали" ЕАД.

Те напомнят на регионалния министър част от въпросния доклад, в която се посочва, че:

"......за укрепване на обекти от РПМ, към 31.12.2020 г. от "АМ" ЕАД са сключени 129 договора с външни изпълнители и контрагенти, чиято обща стойност възлиза на 411 666 288 лв. без ДДС ......... Към края на одитирания период по договорите са извършени авансови плащания в общ размер на 180 790 372 лв. с ДДС . От външните фирми изпълнители, с най-голяма стойност на сключените договори са:

- "Автомагистрали Хемус" АД - 123 204 300 лв. без ДДС;

- "Джамбо 33" ООД - 103 778 777 лв. без ДДС;

- "ДЛВ" ЕООД - 61 210 700 лв. без ДДС.

...В същото време, с авансово предоставените финансови средства в значителен размер (180 790 хил. лв. с ДДС) на трети лица, на същите е дадена възможност да разполагат за неопределен период от време с голям публичен финансов ресурс, без да има, каквото и да е насрещно изпълнение на СМР (с изключение на междинно изпълнение по един обект). Авансови суми са предоставяни дори и за обекти, за които към края на одитирания период няма получени задания за проектиране от възложителя АПИ. Към края на одитирания период, от определените за укрепване 84 бр. обекти, няма нито един окончателно завършен обект, което не отговаря на обществените потребности".

Рокадите в "Автомагистрали" можели да доведат до блокиране на строежа на АМ Хемус"

Рокадите в "Автомагистрали" можели да доведат до блокиране на строежа на АМ Хемус"

Смененият шеф предполага, че в дружеството ще започне напускане на кадри

ОТ ИПБ са категорични, че непредприемането на действия за прекратяване на договорите и връщането на авансите означава, че заявените намерения за прозрачност и ефективност на разходването на публични ресурси от президента Румен Радев не се изпълняват от назначеното от него служебно правителство.

От Института заявяват готовност да съдействат за прекратяване на договорите и връщане на авансите.

Припомняме, вчера стана ясно, че министър Виолета Комитова е издала заповед за смяна на ръководството на "Автомагистрали" ЕАД.

Решението на МРРБ идва, след като на 2 юни Сметната палата публикува доклада по одита на дружеството "Автомагистрали", който й бе възложен от депутатите от 44-то Народното събрание. В доклада се констатират сериозни нарушения и заобикаляне на закона за обществените поръчки чрез директно възлагане от страна на държавата на фирма, която не разполага с капацитета да извърши дейностите по поръчките. Автомагстрали" е превъзлагала на други партньори тези проекти. Едновременно с това от МРРБ излязоха преди два дни с информация, че на дружества са давани аванси по проекти, за които дори не е имало изготвен технически проект и като пример дадоха свлачищата.

Дружество „Автомагистрали“ взело аванси за 1.206 млрд. лв.
Обновена

Дружество „Автомагистрали“ взело аванси за 1.206 млрд. лв.

Манолова обвини, че са давани поръчки на близки до властта фирми, Аврамова поиска да не се правят неверни внушения