Министърът на вътрешните работи Михаил Миков беше сред почетните гости на годишната сбирка на капитаните на отборите от "А" и "Б" групи на футболното първенство.

На срещата е бил поставен въпросът за това, че няма определени минимални прагове на възнагражденията на професионалните футболисти, което води до неизплащане на осигуровки от страна на работодателите им.

Министър Миков подкрепя идеята за въвеждането на професията "футболист" в Националния класификатор на професиите, както и минимални прагове на заплатите в "А" и "Б" професионалните футболни групи, съобщава пресцентърът на МВР.

Така, освен че ще бъдат гарантирани правата на футболистите, ще бъдат осветени и парите в професионалния футбол в България - тема, широко дискутирана в началото на лятото.