От Съюза на архитектите в България настояват да се приеме специална наредба за архитектурните конкурси.

Според ръководството на съюза проблемът с архитектурните конкурси е, че се провеждат като търгове по смисъла на Закона за обществените поръчки.

Това следва да се промени като се приеме наредба от страна на правителството, смята зам.-председателят на Съюза на архитектите Тодор Булев, цитиран от БНР.

"По същество това действително трябва да бъде една наредба, радикално различаваща се от подхода на Закона за обществените поръчки. С наличието на специфични архитектурни критерии към оценката на нещата, с осигуряването на голяма достъпност за участие и премахването на формални критерии, като например търговския оборот на участниците от предшестващата година и натрупан голям проектантски опит, тъй като това са критерии, които елиминират хората, които сега навлизат в професията."

По думите на Тодор Булев Съюзът на архитектите е предложил проектонаредба за конкурсите, която е внесена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тя обаче все още не е разгледана.